Công việc bận rộn, không có nhiều thời gian vận động,… khiến cho lớp mỡ tích tụ đặc biệt tại vùng bụng. Chị em luôn tìm kiếm cho mình các cách giảm mỡ...