Một năm trước, cô gái 28 tuổi sống tại Liverpool, tên là Jemma Doran đã muốn sử dụng đồ size 10. Khi đang ở size 22 cô đã quyết định thực hiện một chế...