Phụ nữ có thai cơ thể sẽ nhạy cảm hơn người bình thường nên bất kỳ sự tác động nào cũng cần sự cẩn trọng, massage cho bà bầu cũng vậy. Khi bắt đầu sử ...